Agijaoksen kurssit/koulutukset

Tällä sivulla ilmoitamme kausikoulutuksista/kursseista, kertaluontoisista koulutuksista ilmoitetaan etusivulla. Koulutuksiin/kursseille hakeudutaan sähköisellä hakemuksilla..

Alkavista kursseista/koulutuksista tiedoitamme myös TorKK-postituslistan kautta sekä TorKK:n Facebookryhmissä. Vapaita viikkoryhmäpaikkoja voi tiedustella jaoksen koulutusvastaavalta: Jenniina Kanto, jenniina.kanto (at) gmail.com.

Kaikki TorKK:n kurssit/koulutukset järjestetään Vauhtikoira Areenalla, Matkailijantie 4, Tornio.

Koirien tulee olla rokotettu SKL:n rokotusmääräysten » mukaisesti.

Huom!  Viikkoryhmässä harjoittelu edellyttää Tornion Kennelkerho ry:n jäsenyyttä», seuran edustamista kyseisen lajin virallisissa ja epävirallisissa kilpailuissa tai kokeissa sekä voimassa olevaa hallimaksua» ja rekisteröityä kulkulupaa».

Tornion Kennelkerho ei vakuuta jäseniään ja harrastajiaan tapaturmien varalta, joten jokainen harrastaja tai alaikäisen harrastajan huoltaja on itse vastuussa siitä, että harrastajalla on asianmukainen ja kattava vakuutus harrastamiinsa koiraurheilulajeihin. 

Jaoksen koulutusvastaava

Viikkottaiset agilityryhmät, ulkouoliset koulutukset: Jenniina Kanto, puh 040 758 8481, jenniina.kanto (at) gmail.com
Agilitykurssit: Satu Heikkilä, satuheikkila1169 (at) gmail.com

Kurssit

Seuraavat kurssit alkavat elokuussa 2024.

Kurssihakemus»
Kurssi/hallimaksut»
——

Valmistava kurssi agilityn alkeisiin, agieskari (8 kertaa)

Koiran ikä: vähintään 6-8kk
Koirakoita: 5

Pääsyvaatimukset: Tapakasvatuskurssi käytynä/koirakolla pitää olla kurssia vastaavat taidot.

OPS: Agieskarissa keskitytään koiran ja ohjaajan yhteistyöhön, leikin ja temppujen avulla. Kurssilla tutustumme muutamiin ohjauskuvioihin sekä esteisiin (mm. putki). Koirakolle annetaan valmiudet mm. takaakierron opetteluun. Kurssilla opetellaan pohjataitoja, joita myöhemmin syvennetään agilityyn sopiviksi.

Kurssille osallistuvien koirien iän sekä fyysisen valmiuden mukaisesti, harjoitusten sisältö ja vaativuus määritellään kurssin vetäjän sekä ohjaajan kanssa.

Tavoite: Kurssin jälkeen koirakolla on valmiudet kehittää ja syventää yhteistyötään. Koirakolla on myös valmiudet syventää kurssilla opittuja taitoja sekä jatkaa agilityn alkeiskurssille. 

Agilityn alkeiskurssi (8 kertaa)

Koiran ikä: vähintään 10 kk
Koirakoita: 5

Pääsyvaatimukset: Agilityn valmistava -kurssi ja tapakasvatuskurssi käytynä tai vastaavat taidot.

OPS: Kurssilla keskitytään esteiden oikeaoppiseen ja turvalliseen suorittamiseen sekä estehakuisuuden ja paikallaolon vahvistamiseen. Opetellaan erilaisia ohjaustekniikoita. Kurssilla tutustutaan agilityssa käytettäviin esteisiin sekä opetellaan niiden perusteet.

Tavoite: Koirakon yhteystyö ja osaamisen taso (esim. hallinta, paikallaolo, esteosaaminen) antavat valmiudet suorittaa lyhyempiä ratakokonaisuuksia jatkossa.

Agilityn jatkokurssi (8 kertaa)

Koiran ikä: vähintään 12 kk
Koirakoita: 5

Pääsyvaatimukset: Agilityn alkeet käytynä tai vastaavat taidot.

OPS: Jatketaan eri esteiden ja ohjauskuvioiden harjoittelemista jokaisen koirakon tason mukaan. Harjoitellaan lyhyitä ratapätkiä ja ohjaajan radanlukutaitoja.

Tavoite: Koirakko omaa sellaiset taidot (hallinta ja ratatyöskentely), että voi hakeutua viikkotreeniryhmiin.