Agijaoksen kurssit/koulutukset

Tällä sivulla ilmoitamme kausikoulutuksista/kursseista, kertaluontoisista koulutuksista ilmoitetaan etusivulla. Koulutuksiin/kursseille hakeudutaan sähköisellä hakemuksilla..

Alkavista kursseista/koulutuksista tiedoitamme myös TorKK-postituslistan kautta sekä TorKK:n Facebookryhmissä. Vapaita viikkoryhmäpaikkoja voi tiedustella jaoksen koulutusvastaavalta: Jenniina Kanto , agikoulutusvastaava (at) tornionkennelkerho.net

Kaikki TorKK:n kurssit/koulutukset järjestetään Kallioputaan Koiraurheilukeskuksessa Vauhtikoira Areenalla, Matkailijantie 4, Tornio.

Koirien tulee olla rokotettu SKL:n rokotusmääräysten » mukaisesti.

Huom!  Viikkoryhmässä harjoittelu edellyttää Tornion Kennelkerho ry:n jäsenyyttä», seuran edustamista kyseisen lajin virallisissa ja epävirallisissa kilpailuissa tai kokeissa sekä voimassa olevaa hallimaksua» ja henkilökohtaista avainfleksimiä».

Tornion Kennelkerho ei vakuuta jäseniään ja harrastajiaan tapaturmien varalta, joten jokainen harrastaja tai alaikäisen harrastajan huoltaja on itse vastuussa siitä, että harrastajalla on asianmukainen ja kattava vakuutus harrastamiinsa koiraurheilulajeihin.

Jaoksen koulutusvastaava

Viikkoryhmät /kurssit: Jenniina Kanto, puh 040 758 8481, agikoulutusvastaava (at) tornionkennelkerho.net

Kurssit

Agieskari keskiviikkoisin  4.5.-22.6.2022 klo 20.15-21.45 (5 koirakkoa) koulutusohjaaja Heli Kalliola
Agialkeet torstaisin 5.5.-23.6.2022 (5koirakkoa), huomio vaihtuva aika ja koulutusohjaaja: 5.5.-26.5. klo 18.30-20.00 koulutusohjaaja Kati Korkeamaa /  2.6.-23.6. koulutusohjaaja Anne Hyvärinen klo 17.00-18.30.   
Agijatko keskiviikkoisin 4.5.-22.6.2022 klo 20-21.30 (5 koirakkoa) koulutusohjaaja Jenniina Kanto

Hakemus agilitykursseille»  toukokuussa alkavat kurssit täynnä, seuraavat kurssit alkavat elokuussa 2022. 
Kurssi/hallimaksut» 

——

Valmistava kurssi agilityn alkeisiin, agieskari (8 kertaa)

Koiran ikä: vähintään 6-8kk
Koirakoita: 5

Pääsyvaatimukset: Tapakasvatuskurssi käytynä/koirakolla pitää olla kurssia vastaavat taidot.

OPS: Agieskarissa keskitytään koiran ja ohjaajan yhteistyöhön, leikin ja temppujen avulla. Kurssilla tutustumme muutamiin ohjauskuvioihin sekä koirakolle annetaan valmiudet mm. takaakierron opetteluun. Kurssilla opetellaan pohjataitoja, joita myöhemmin syvennetään agilityyn sopiviksi.

Kurssille osallistuvien koirien iän sekä fyysisen valmiuden mukaisesti, harjoitusten sisältö ja vaativuus määritellään kurssin vetäjän sekä ohjaajan kanssa.

Kurssin aikana saat kotitehtäviä videoiden muodossa. Harjoitukset ovat sellaisia, joihin et tarvitse esteitä. Mitä enemmän teet harjoituksia kotona, sitä enemmän saat kurssin harjoituksista sekä itse kurssista irti!

Tavoite: Kurssin jälkeen koirakolla on valmiudet kehittää ja syventää yhteistyötään. Koirakolla on myös valmiudet syventää kurssilla opittuja taitoja sekä jatkaa agilityn alkeiskurssille. 

Agilityn alkeiskurssi (8 kertaa)

Koiran ikä: vähintään 10 kk
Koirakoita: 5

Pääsyvaatimukset: Agilityn valmistava -kurssi ja tapakasvatuskurssi käytynä tai vastaavat taidot.

OPS: Kurssilla keskitytään esteiden oikeaoppiseen ja turvalliseen suorittamiseen sekä estehakuisuuden ja paikallaolon vahvistamiseen. Opetellaan erilaisia ohjaustekniikoita. Tutustutaan kontaktiesteisiin ja käydään läpi teoriassa ja mahdollisesti esimerkki koiran avulla niiden erilaisia suoritustapoja (pysäytys/juoksukontaktit). 

Tavoite: Koirakon yhteystyö ja osaamisen taso (esim. hallinta, paikallaolo, esteosaaminen) antavat valmiudet suorittaa lyhyempiä ratakokonaisuuksia jatkossa.

Agilityn jatkokurssi (8 kertaa)

Koiran ikä: vähintään 12 kk
Koirakoita: 5

Pääsyvaatimukset: Agilityn alkeet käytynä tai vastaavat taidot.

OPS: Kurssilla harjoitellaan lyhyempiä ratakokonaisuuksia, joissa myös paino ohjaajan radanlukutaidon kehittämisessä (erilaiset vaihtoehdot). Pujottelu ja kontaktiesteet harjoitellaan yksittäisinä esteinä.

Tavoite: Koirakko omaa sellaiset taidot (hallinta ja ratatyöskentely), että voi hakeutua viikkotreeniryhmiin.