Agijaoksen kurssit/koulutukset

Kursseille/koulutuksiin hakeudutaan sähköisillä hakemuksilla.

Alkavista kursseista/koulutuksista tiedoitamme myös TorKK-postituslistan kautta sekä TorKK:n Facebookryhmissä. Vapaita viikkoryhmäpaikkoja voi tiedustella jaoksen koulutusvastaavalta: Jenniina Kanto , agikoulutusvastaava (at) tornionkennelkerho.net

Kaikki TorKK:n kurssit/koulutukset järjestetään Kallioputaan Koiraurheilukeskuksessa Vauhtikoira Areenalla, Matkailijantie 4, Tornio.

Koirien tulee olla rokotettu SKL:n rokotusmääräysten » mukaisesti.

Huom!  Tornion Kennelkerho ei vakuuta jäseniään ja harrastajiaan tapaturmien varalta, joten jokainen harrastaja tai alaikäisen harrastajan huoltaja on itse vastuussa siitä, että harrastajalla on asianmukainen ja kattava vakuutus harrastamiinsa koiraurheilulajeihin.

Jaoksen koulutusvastaava

Viikkoryhmät /kurssit: Jenniina Kanto, puh 040 758 8481, agikoulutusvastaava (at) tornionkennelkerho.net

Kurssit

Lokakuussa alkavat agilitykurssit täynnä. Seuraavat kurssit alkavat tammikuussa 2021, joista ilmoitetaan myöhemmin kotisivuilla.

Ilmoittautuminen kurssille » 

Valmistava kurssi agilityn alkeisiin (10 kertaa)

Koiran ikä: vähintään 8 kk
Koirakoita: 5

Pääsyvaatimukset: Tapakasvatuskurssi käytynä tai vastaavat taidot.

OPS: Rimattomat hyppyesteet, joiden avulla harjoitellaan ohjaustekniikoita ja ohjaajan liikkumista. Yhdessä tekemistä leikin avulla. Etenemistä. Oikean motivointitavan löytäminen. Paikallaolo harjoituksia. Pujotteluun tutustuminen kahden kepin avulla; ensimmäisen välin hakeminen. Kosketusalustan käyttö.

Tavoite: Koirakolla olisi kurssin aikana kehittynyt valmiudet yhdessä tekemiseen ja ohjaaja olisi oppinut tuntemaan koiran vahvuuksia sekä löytämään oikeita tapoja motivoida koiraa oppimaan.

Agilityn alkeiskurssi (10 kertaa)

Koiran ikä: vähintään 10 kk
Koirakoita: 5

Pääsyvaatimukset: Agilityn valmistava -kurssi ja tapakasvatuskurssi käytynä tai vastaavat taidot.

OPS: Kurssilla keskitytään esteiden oikeaoppiseen ja turvalliseen suorittamiseen sekä estehakuisuuden ja paikallaolon vahvistamiseen. Opetellaan erilaisia ohjaustekniikoita. Tutustutaan kontaktiesteisiin ja käydään läpi teoriassa ja mahdollisesti esimerkki koiran avulla niiden erilaisia suoritustapoja (pysäytys/juoksukontaktit). Pujottelun alkeet esim. 2×2 metodilla.
Tavoite: Koirakon yhteystyö ja osaamisen taso (esim. hallinta, paikallaolo, esteosaaminen) antavat valmiudet suorittaa lyhyempiä ratakokonaisuuksia jatkossa.

Agilityn jatkokurssi (10 kertaa)

Koiran ikä: vähintään 12 kk
Koirakoita: 5

Pääsyvaatimukset: Agilityn alkeet käytynä tai vastaavat taidot.

OPS: Kurssilla harjoitellaan lyhyempiä ratakokonaisuuksia, joissa myös paino ohjaajan radanlukutaidon kehittämisessä (erilaiset vaihtoehdot). Pujottelu ja kontaktiesteet harjoitellaan yksittäisinä esteinä.

Tavoite: Koirakko omaa sellaiset taidot (hallinta ja ratatyöskentely), että voi hakeutua viikkotreeniryhmiin.