Päivärahainfo / hakemus

Tornion Kennelkerho maksaa puolipäivärahaa (10€) alle 6,5 (1-6,5h) tunnin tehtävistä ja kokopäivärahaa (20€) yli 7 tunnin tehtävistä. Päivärahaan oikeuttavat tehtävät ovat seuran määriteltävissä, esim.  toimitsijana virallisissa kilpailuissa toimiminen (ei kasaus- ja purkutalkoot). Koulutusohjaajana toimiminen ei oikeuta päivärahaan koska koulutusohjaajille maksetaan kouluttamisesta kulukorvaus, mutta muista päivärahoihin oikeuttavista tehtävistä maksetaan myös koulutusohjaajille ylläolevan tuntimäärän mukaisesti.

Seura maksaa maksimissaan 160€ päivärahoja/treenikausi ja verottomana voidaan maksaa korkeintaan 20 päivärahaa.  Päivärahaa maksetaan kuluvan treenikauden hallimaksun maksaneille Tornion Kennelkerhon jäsenille.

Päiväraha on henkilökohtainen ja  maksetaan henkilön omalle tilille, tiedot  ilmoitetaan verottajan järjestelmään maksajan toimesta.

Päivärahoille ja niiden määrille tehdään oma seurantataulukko, josta jäsen voi omaa tilannettaan tiedustella spostilla osoitteesta: eija.makslahti (at) tornionkennelkerho.net

Päivärahahakemukset voi lähettää 31.10.2020, 31.3.2021 ja 31.7.2021 mennessä. Päivärahahakemus tehdään sähköisellä hakemuslomakkeella.

Johtokunta lähettää hyväksyttyään hakemuksen maksumääräyksen päivärahojen maksamisesta kootusti rahastonhoitajalle, mahdollisimman pian kunkin jakson päätyttyä.

Nuorisojäsenille ei makseta päivärahaa.

Päivärahahakemus »